Over Ons

Onze doelen

Onderwijsadvies Ouder & Kind (OOK) werd gesticht in 2020 naar aanleiding van rapportage van de Onderwijsinspectie over het feit dat het thuisonderwijs leidt tot grotere ongelijkheid binnen het onderwijs. OOK erkent het feit dat er ongelijkheid binnen het onderwijs heerst en dat de corona-crisis de situatie van veel leerlingen heeft verslechterd. Wij onderbouwen ons advies door middel van persoonlijke ervaringen en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

De potentie van elk kind, ongeacht sociaaleconomische omstandigheden, afkomst of wijk, benutten is ons eerste doel. Wij hopen dit te bewerkstelligen door de hieronder genoemde doelen na te streven.

  • Meer kansengelijkheid in het onderwijs
  • Onderwijs wat bijdraagt aan de toekomstige economische omstandigheden van leerlingen
  • Brede steun voor ouders met weinig begrip van het Nederlandse schoolsysteem
  • Brede steun voor leerlingen met weinig vertrouwen en perspectief in het onderwijs
  • Begeleiding en bemiddeling tussen ouder en docent in gevallen van taalbarrière of geschil.

Methoden & Onderbouwing

Binnen OOK werken wij voornamelijk met studenten en pas afgestudeerden die de bovengenoemde problematiek zelf, of in directe kringen hebben ervaren. Wij geloven dat dit bijdraagt aan ons vermogen om tot creatieve en gepaste adviezen te komen. Het feit dat onze medewerkers de problematiek zelf hebben ervaren, leidt ook tot breder begrip en vertrouwen. Verder geloven wij in een multidisciplinaire werkomgeving. Hierom hebben wij niet alleen pedagogisch onderlegde medewerkers, maar medewerkers uit verschillende sectoren.

Gezien de soms emotionele lading van onze werkzaamheden hechten wij veel waarde aan de wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen. Dit doen wij door onszelf op de hoogte te houden van recente rapporten van onderzoeks- en kennisinstituten zoals het Kennisplatform Integratie & Samenleving, de Inspectie van Onderwijs en onafhankelijke onderzoeken van binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Hier kunt u meer over lezen op onze pagina ‘Wetenschap’. Verder laat OOK zich adviseren door onafhankelijke gedragswetenschappers die gespecialiseerd zijn in de doelgroepen waar OOK meewerkt.